19/03 01h45>03h30 Кражбата
19/03 03h30>05h00 Lady Macbeth
19/03 05h00>06h45 Надбягване с времето
19/03 06h45>08h30 Кражбата
19/03 08h30>10h30 Голямото плискане
19/03 10h30>12h00 Lady Macbeth
19/03 12h00>14h00 Макбет
19/03 14h00>16h30 Истинският Сен Лоран
19/03 16h30>18h15 Смелото сърце на Ирена Сендлър
19/03 18h15>20h00 Надбягване с времето
19/03 20h00>22h00 Голямото плискане
19/03 22h00>23h45 Серена
19/03 23h45>01h45 Червена светлина
20/03 00h15>02h00 Арбитраж
20/03 01h45>03h30 Серена
20/03 03h30>06h00 Истинският Сен Лоран
20/03 06h00>08h00 Макбет
20/03 08h00>10h15 Прикрита страст
20/03 10h15>12h00 Смелото сърце на Ирена Сендлър
20/03 12h00>14h15 Прикрита страст
20/03 14h15>16h15 Голямото плискане
20/03 16h15>18h00 Арбитраж
20/03 18h00>20h00 Червена светлина
20/03 20h00>22h15 Прикрита страст
20/03 22h15>00h15 Клубът на купувачите на Далас
21/03 02h00>03h45 Смелото сърце на Ирена Сендлър
21/03 03h45>05h30 Син жасмин
21/03 05h30>07h45 Прикрита страст
21/03 07h45>09h30 Кражбата
21/03 09h30>11h15 Серена
21/03 11h15>13h00 Надбягване с времето
21/03 13h00>14h45 Син жасмин
21/03 14h45>16h45 Червена светлина
21/03 20h00>21h45 Серена
21/03 21h45>23h20 Надбягване с времето
21/03 23h20>01h05 Серена
22/03 01h05>02h45 Син жасмин
22/03 02h45>04h20 Смелото сърце на Ирена Сендлър
22/03 04h20>06h30 Прикрита страст
22/03 06h30>08h30 Червена светлина
22/03 08h30>10h30 Голямото плискане
22/03 10h30>12h00 Lady Macbeth
22/03 12h00>13h45 Смелото сърце на Ирена Сендлър
22/03 13h45>15h30 Серена
22/03 15h30>17h30 Клубът на купувачите на Далас
22/03 17h30>20h00 Прикрита страст
22/03 20h00>21h45 Надбягване с времето
22/03 21h45>23h30 Смелото сърце на Ирена Сендлър
22/03 23h30>01h15 Серена