26/05 00h00>01h45 Надбягване с времето
26/05 01h45>03h45 Червена светлина
26/05 03h45>05h45 Червена светлина
26/05 05h45>08h15 Истинският Сен Лоран
26/05 08h15>10h00 Надбягване с времето
26/05 10h00>12h00 Клубът на купувачите на Далас
26/05 12h00>13h30 Lady Macbeth
26/05 13h30>15h30 Червена светлина
26/05 15h30>17h15 Син жасмин
26/05 17h15>20h00 Истинският Сен Лоран
26/05 20h00>22h00 Клубът на купувачите на Далас
26/05 22h00>00h00 Син жасмин
27/05 01h45>03h30 Кражбата
27/05 03h45>06h15 Истинският Сен Лоран
27/05 06h15>08h15 Клубът на купувачите на Далас
27/05 08h15>10h15 Голямото плискане
27/05 10h15>12h15 Макбет
27/05 12h15>14h45 Истинският Сен Лоран
27/05 14h45>16h45 Клубът на купувачите на Далас
27/05 16h45>18h15 Lady Macbeth
27/05 18h15>20h00 Серена
27/05 20h00>21h45 Надбягване с времето
27/05 21h45>23h45 Червена светлина
27/05 23h45>01h45 Макбет
28/05 01h45>03h30 Серена
28/05 03h30>05h00 Lady Macbeth
28/05 05h00>06h45 Надбягване с времето
28/05 06h45>08h30 Кражбата
28/05 08h30>10h30 Голямото плискане
28/05 10h30>12h00 Lady Macbeth
28/05 12h00>14h00 Макбет
28/05 14h00>16h30 Истинският Сен Лоран
28/05 16h30>18h15 Кражбата
28/05 18h15>20h00 Надбягване с времето
28/05 20h00>22h00 Голямото плискане
28/05 22h00>23h45 Серена
28/05 23h45>01h45 Червена светлина
29/05 00h30>02h15 Арбитраж
29/05 03h30>06h00 Истинският Сен Лоран
29/05 06h00>08h00 Макбет
29/05 08h00>10h00 Червена светлина
29/05 10h00>11h45 Кражбата
29/05 11h45>14h15 Истинският Сен Лоран
29/05 14h15>16h15 Голямото плискане
29/05 16h15>18h00 Арбитраж
29/05 18h00>20h00 Макбет
29/05 20h00>22h30 Истинският Сен Лоран
29/05 22h30>00h30 Клубът на купувачите на Далас